Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Caesar Must Die Cesare Deve Morire


زیرنویس فارسیCésar doit mourir (2012)
Cesare deve morire


2 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : زندانیان در یک زندان با امنیت بالا در رم برای اجرای عمومی شکسپیر ژولیوس سزار آماده کند.


This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Caesar Must Die Cesare Deve Morire
من تنها برای نسخه 2 سی دی هماهنگ کرده ام مشخصات مترجم در زیرنویس آورده شده است
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Caesar must die Caesar must die Cesare deve morire
TvWorld.ir
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )