Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Eating Out 4 Drama Camp


زیرنویس فارسیEating Out: Drama Camp (2011)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : وسوسه در یک اردوگاه درام رابطه همجنسگرا که در حال حاضر ممکن است خنک کننده می شود را تهدید کند.


This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است