Poster

دانلود زیرنویس فارسی سریال Girl Meets World First Season


زیرنویس فارسی girl meets world فصل 1 season-1 s01 فصل اول


12 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : بیش از یک دهه پس از x26lt;a کوری hrefx3d/title/tt0105958/؟ref_x3dx26gt; ناپذیر x26lt;/ax26gt; را (1993)، کوری و Topanga ماتیوز متاهل و دارای دو فرزند. دختر خود را، رایلی، درس های زندگی مواجه طریق او خانواده، دوستان، و مدرسه - که در آن پدر او معلم تاریخ است - به عنوان پدر و مادر او را زمانی که آنها جوان بودند.


This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
Girl Meets World - 01x08 - Girl Meets Smackle.TVVersion Girl Meets World - 01x08 - Girl Meets Smackle.TuneVersion
Translated By Hassan Cool لطفا کسی ترجمه نکنه. این پروژه مال بنده هست و خودم هم ادامه اش میدم
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x07 - Girl Meets Maya's Mother.TVVersion Girl Meets World - 01x07 - Girl Meets Maya's Mother.TuneVersion
Translated By Hassan Cool ||| قسمت بعدی(هشتم)، 13 سپتامبر در اینترنت پخش خواهد شد |||
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x09 - Girl Meets 1961.TVVersion Girl Meets World - 01x09 - Girl Meets 1961.TuneVersion
Translated By Hassan Cool
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x11 - Girl Meets World_ of Terror.TVVersion Girl Meets World - 01x11 - Girl Meets World_ of Terror.TuneVersion
Translated By Hassan Cool
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x12 - Girl Meets the Forgotten.TVVersion Girl Meets World - 01x12 - Girl Meets the Forgotten.TuneVersion
Translated By Hassan Cool
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x04 - Girl Meets Father.TVVersion Girl Meets World - 01x04 - Girl Meets Father.TuneVersion
Translated By Hassan Cool
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x03 - Girl Meets Sneak Attack.TuneVersion Girl Meets World - 01x03 - Girl Meets Sneak Attack.W4F
Translated By Hassan Cool
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x02 - Girl Meets Boy.TVVersion Girl Meets World - 01x02 - Girl Meets Boy.TuneVersion
Translated By Hassan Cool سلام دوستان. اگه زیرنویسِ نسخه "تیوی ورژن" در کا ام پلیر برای شما نمایش داده نمیشه، زیرنویس رو از طریق "نوت پد" باز کنید و از تبِ "فایل" گزینه "سیو" رو بزنین. مشکل حل میشه. و یا اینکه از پات پلیر استفاده کنین
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x06 - Girl Meets Popular.TVVersion Girl Meets World - 01x06 - Girl Meets Popular.TuneVersion
Translated By Hassan Cool ||| برای فصل دوم تمدید شد |||
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x10 - Girl Meets Crazy Hat.TVVersion Girl Meets World - 01x10 - Girl Meets Crazy Hat.TuneVersion
Translated By Hassan Cool
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x05 - Girl Meets the Truth.TVVersion Girl Meets World - 01x05 - Girl Meets the Truth.TuneVersion
Translated By Hassan Cool
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
Girl Meets World - 01x01 - Girl Meets World (Pilot).TVVersion Girl Meets World - 01x01 - Girl Meets World (Pilot).TuneVersion Girl Meets World - 01x01 - Girl Meets World (Pilot).WebRip-OOO
Translated By Hassan Cool
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )