Poster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Objectified


زیرنویس فارسیObjectified (2009)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک فیلم مستند در مورد طول رابطه پیچیده ما با اشیاء تولیدی و، فرمت، افرادی که آنها را طراحی کنند.


This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است